ප්‍රජා වෙනුවෙන් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ලංකාවේ සිංහල බ්ලොග් වේදිකාව තුළ අපේ ජීවිත වල නිර්ව්‍යාජ මුද්‍රාව තැබීමට අපි සුදානම් වෙමු. සයිබර් අවකාශයේ අපේම අපේ අඩවියට අපේම…

Continue Reading →

පාස්කු ඉරුදින ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය

ත්‍රස්තවාදයට ජාතියක් ආගමක් කුලයක් නොමැත .කොන්දේසි විරහිතව ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධ ව මිනිස් කම අගයන ශිෂ්ට සමාජය පෙනී සිටිය යුතුය අරගල කළ…

Continue Reading →