විකල්පයේ අභියෝගය

      මෙවර ජනාධිපතිවරණයේදී විවිධ දේශපාලන” සමාජ” සංස්කෘතික හේතුන්ගේ එකතුවක් වශයෙන් රාජපක්ෂ පවුල කෙන්ද්‍ර කරගත් පොහොට්ටු පක්ෂයට බලය හිමිවී තිබේ. එම ජයග්‍රහණය කොන්දේසි විරහිත පැහැදිලි…

Continue Reading →