මරණයේ සහිත්‍යය එනතුරු

මිනිස් ශිෂ්ටාචාරයම මහත් වූ තැතිගැන්මකින් මරණ භයෙන් ත්‍රාස්ත වූ නිමේෂයක අපි හිදිමු.  සැබැවින්ම එක්තරා ආකරයකට මෙය ඉතා පුදුම සහගත නිමේෂයකි.…

Continue Reading →

කොරෝනා කියා දෙන වැදගත්ම පාඩම

ගෝලීය වසංගතයක් වශයෙන් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය විසින් නම් කරන්නට යෙදුන කොරෝනා භීතිකාවෙන් මුළු ලෝකයම ත්‍රාස්ත වී සිටීයි. සැබැවින්ම මෙය මේ…

Continue Reading →

කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත්ප්‍රදර්ශනයෙන් සාහිත්‍ය ලෝකයට ආලෝකයක් ලැබේද?

සාමාන්‍යයෙන් සැප්තැම්බර් මාසය කාලාන්තරයක පටන් සාහිත්‍ය මාසය වශයෙන් ලෝකය සමරති. කියවීමෙ අගය, වටිනාකම පිළිබ‍ද වැඩි අවධානයක් යොමු වීමට මේ ආකාරයෙන්…

Continue Reading →

මිථ්‍යාවේ අඳුරු අගාධයෙන් ගැලවීමක් නැද්ද?

ලංකාව මිථ්‍යාව නඩත්තු කරන පෝෂණය කරන සහ ස්වකීය පැවැත්මේ තීරණාත්මක සාධකයක් වශයෙන් මිථ්‍යාවට ප්‍රමඛු වැදගත් කමක් හිමිකරදී තිඛෙන ඉතා පසුගාමී…

Continue Reading →