20 කොයිබටද

නව රජය මහ මැතිවරණයෙන් තුනෙන් දෙකක සාතිශය බහුතර බලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සඳහා සූදානම් වී සිටියි. මේ…

Continue Reading →

සන්ථව කාව්‍ය විචාර උළෙල

ලංකාවේ සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ තිබෙන අදහස සතුටු විය හැකි එකක් නොවේ. සාහිත්‍යයට ආදරය කරන සීමිත ප්‍රජාව තුළ පවතින සාමාන්‍ය අදහස…

Continue Reading →

අළුත් ආණ්ඩුව

අළුත් ආණ්ඩුව වැඩ අරඹා තිබේ. පාර්ලිමේන්තුව තවම රැස් වූවා පමණය. ඉදින් මේ ආරම්භක මොහොතේම අසුභවාදී වීම සුදුසු නැතැයි කෙනෙකු කිව…

Continue Reading →