සජිත් ප්‍රේමදාසගේ විපක්ෂ නායක භූමිකාව

වර්තමානයේ ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව යනු ආණ්ඩු පක්ෂයට තුනෙන් දෙකක බහුතර බලයක් සහිත පාර්ලිමේන්තුවකි. එම පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂය තුළ ප්‍රමාණාත්මකව බහුතර බලයක් හිමි…

Continue Reading →

බ්ලොක්චේන්, මෙටා සහ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සමගින් අළුත්වන ලෝකය.

ලෝකය ඉතා වේගයෙන් වෙනස් වෙමින් සහ අළුත් වෙමින් පවතින බව අමුතුවෙන් කිවයුතු දෙයක් නොවේ. ගෙවී ගිය දශක දෙකකටත් වඩා අඩු…

Continue Reading →