ලංකාවේ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය

මීට ටික දිනකට පෙර රජය මගින් නව යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළේය. වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයට සම්බන්ධ එම යෝජනාව මගින් වෛද්‍යවරයෙකු වශයෙන් පත්වීමේදී…

Continue Reading →

විදේශ විනිමය අර්බුදය

ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් සැලකීමේදී බරපතල විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මැදි වී සිටින බව කවුරුත් ඉතා හොඳින් දනිති. යන්තම් හුස්මක් ගැනීමට…

Continue Reading →

සුළු ජාතික පක්ෂ කොයිබටද

ලංකාවේ සුළු ජාතික පක්ෂ සම්බන්ධයෙන් කරුණු ගණනාවක්ම හේතුවෙන් නැවත යම් සංවාදයක් සහ අවධානයක් යොමු වී තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබේ. විශේෂයෙන්ම…

Continue Reading →

20 කොයිබටද

නව රජය මහ මැතිවරණයෙන් තුනෙන් දෙකක සාතිශය බහුතර බලයක් ලබා ගැනීමෙන් පසුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් සඳහා සූදානම් වී සිටියි. මේ…

Continue Reading →

සන්ථව කාව්‍ය විචාර උළෙල

ලංකාවේ සාහිත්‍ය සම්බන්ධයෙන් වර්තමානයේ තිබෙන අදහස සතුටු විය හැකි එකක් නොවේ. සාහිත්‍යයට ආදරය කරන සීමිත ප්‍රජාව තුළ පවතින සාමාන්‍ය අදහස…

Continue Reading →