කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත්ප්‍රදර්ශනයෙන් සාහිත්‍ය ලෝකයට ආලෝකයක් ලැබේද?

සාමාන්‍යයෙන් සැප්තැම්බර් මාසය කාලාන්තරයක පටන් සාහිත්‍ය මාසය වශයෙන් ලෝකය සමරති. කියවීමෙ අගය, වටිනාකම පිළිබ‍ද වැඩි අවධානයක් යොමු වීමට මේ ආකාරයෙන්…

Continue Reading →

මිථ්‍යාවේ අඳුරු අගාධයෙන් ගැලවීමක් නැද්ද?

ලංකාව මිථ්‍යාව නඩත්තු කරන පෝෂණය කරන සහ ස්වකීය පැවැත්මේ තීරණාත්මක සාධකයක් වශයෙන් මිථ්‍යාවට ප්‍රමඛු වැදගත් කමක් හිමිකරදී තිඛෙන ඉතා පසුගාමී…

Continue Reading →

ප්‍රජා වෙනුවෙන් ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමු

ලංකාවේ සිංහල බ්ලොග් වේදිකාව තුළ අපේ ජීවිත වල නිර්ව්‍යාජ මුද්‍රාව තැබීමට අපි සුදානම් වෙමු. සයිබර් අවකාශයේ අපේම අපේ අඩවියට අපේම…

Continue Reading →